Д-р Венцеслав Ралев

    Венцеслав Ралев решава да се насочи към медицината сравнително рано - по време на средното си образование около осми - девети клас. След няколко години частни уроци по биология и химия (както е обичайно за българската образователна система) възпитаникът на езиковата гимназия в Пловдив е приет успешно във Факултета по дентална медицина на Медицинския университет в града на тепетата. Това се случва през 1995 година, веднага след завършване на средното образование на бъдещия д-р Ралев. Първоначално Венцеслав Ралев желае да следва медицина, но след завършване на първи курс въпреки възможността да се прехвърли той избира стоматологията и това се оказва решаващо за бъдещата му кариера. По време на следването студентът Венцеслав Ралев проявява интерес към оралната и лицево - челюстната хирургия, разработва няколко постера и доклада за научни конгреси и се опитва да извърши максимален обем клинична работа в практическите упражнения. През 2000 година завършва семестриално с успех отличен - 5.82 и започва стажове и държавни изпити; през месец май 2001 година Венцеслав Ралев завършва окончателно следването си по стоматология с успех 6.00 от държавните изпити. За няколко месеца д-р Ралев работи като стоматолог в село Дълго поле, община Калояново, област Пловдивска. Следва наборна военна служба в тогавашната Национална служба "Жандаремрия" към МВР, която военна служба приключва през месец март 2002 година. На 18.03.2002 година официално е регистрирана практиката на д-р Венцеслав Ралев в град Пловдив и същият започва да работи в силно конкурентната среда на града. През 2003 година поради промяната в счетоводните стандарти д-р Венцеслав Ралев се пререгистрира като едноличен търговец.

    Още от началото на следването си д-р Ралев силно се интересува от орална и лицево - челюстна хирургия. Дори още преди да бъде приет за следване по дентална медицина хирургията е областта, в която той мечтае да се развива. През 2002 година д-р Ралев се явява за първи път на конкурс за зачисляване за специализация; след това се явява на няколко конкурса за асистент по лицево - челюстна и орална хирургия и едва през м. ноември 2004 година най-после д-р Ралев е зачислен за специализация по лицево - челюстна хирургия към Медицинския университет - Пловдив и УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД. През студения месец януари 2005 година започва клиничната ординатура на д-р Ралев в най-голямата болница на Балканския полуостров. През м. юли същата година за първи път цялата клиника по лицево - челюстна хирургия е поверена за 12 часа на грижите на д-р Ралев - нещо крайно вълнуващо (поне отначало), защото първото самостоятелно нощно дежурство се помни почти винаги от всеки бъдещ хирург.

Посетени квалификационни курсове и научни конгреси от д-р Венцеслав Ралев

    Заедно с хирургията интерес за д-р Ралев представлява общата дентална медицина. Кариесологията, ендодонтията, протезирането и дори някои гранични области на ортодонтията са обект на професионален интерес от негова страна. Първият имплантат д-р Ралев поставя през месец февруари 2006 година; до м. януари 2009 година, когато е конструиран настоящият сайт, броят на поставените от него имплантати достига над 250. В началото на месец януари 2007 година след дълги и тежки битки с бюрокрацията беше регистриран един интернет - домейн с разширение .bg - www.dentalimplants.bg. По онова време регистрацията на .bg - домейните не беше свободна както сега и регистрацията в Регистър БГ ООД си беше един малък ад. Въпреки това усилието си заслужаваше - сайтът www.dentalimplants.bg привлече десетки пациенти за имплантология и до ден днешен е пример за успешна маркетинг стратегия в областта на денталната медицина.

    След успешното начало в областта на имплантологията дойде ред на първи опити в домейна на костните пластики. През месец септември 2006 година беше проведен първият открит синуслифт в стоматологични кабинети "Д-р Ралев". Екип в състав оператор д-р Ралев, първи асистент д-р Бучкова и втори асистент д-р Симеонов осъществи оперативната интервенция при мъж на 40 години със силна атрофия на алвеоларния гребен на горната челюст. Въпреки своята голяма продължителност (от 09.00 до 13.00) операцията протече без усложнения. След 12 месеца имплантатите бяха натоварени функционално.

През месец октомври 2006 година беше проведено първото повдигане на синусов под по закрит метод. Всичко премина без усложнения.

Д-р Вергиния Начкова, д-р Иван Начков и д-р Венцеслав Ралев по време на конгреса на FDI в Дубай - Обединените Арабски емирства - през месец октомври 2007 година.

На кон 

www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    www.omegadentagroup.com    www.dentalimplants.bg